podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017

Podmiotowe zwolnienie z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję budynek użytkowy. Czy mogę wybrać zwolnienie z VAT z uwagi na niskie obroty? Czy jako podatnik zwolniony z VAT będę objęty obowiązkiem w zakresie JPK_VAT?

Czytelnik ma prawo wybrać podmiotowe zwolnienie z VAT (pod warunkiem spełnienia ustawowych warunków) i nie będzie wówczas zobowiązany do przesyłania JPK_VAT.

Warunki dla podmiotowego zwolnienia z VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (jest to tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT). Do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto, ustalając wartość sprzedaży, nie należy uwzględniać m.in. WDT i czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT (z wyjątkami - patrz: art. 113 ust. 2 ww. ustawy).

Z podmiotowego zwolnienia z VAT mogą także korzystać podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, pod warunkiem, że przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł (patrz: art. 113 ust. 9 ww. ustawy).

Ustawodawca zastrzegł jednak, że nie w każdym przypadku podatnik może skorzystać z tego zwolnienia, pomimo osiągania niskiej wartości sprzedaży. Podmiotowe zwolnienie z VAT nie przysługuje bowiem m.in. podatnikom dokonującym dostawy terenów budowlanych, nowych środków transportu, czy świadczącym usługi prawnicze lub jubilerskie (patrz: art. 113 ust. 13 ustawy o VAT). Wśród ww. wyłączeń nie wskazano jednak usług najmu.

Należy zauważyć, że Czytelnik zrezygnował ze zwolnienia z VAT i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym, aby skorzystać ze zwolnienia z VAT, musi spełnić warunek wskazany w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Z tego przepisu wynika, że podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego z VAT, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać z uwagi na niską wartość sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, Czytelnik ma prawo skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT pod warunkiem, że wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł i upłynął rok licząc od końca roku, w którym Czytelnik zrezygnował z tego zwolnienia.

Przesyłanie JPK_VAT przez podatników zwolnionych z VAT

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, tj. JPK_VAT.

Podatnicy zwolnieni z VAT z uwagi na niski próg sprzedaży (do momentu przekroczenia 200.000 zł wartości sprzedaży) są obowiązani do prowadzenia ewidencji VAT, ale na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Prowadzą oni tzw. uproszczoną ewidencję VAT.

W związku z powyższym, skoro ustawodawca w przepisie zobowiązującym do przekazywania JPK_VAT odwołał się wyłącznie do art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (dotyczącego prowadzenia ewidencji VAT przez czynnych podatników VAT), to tym samym podatnicy, których sprzedaż jest zwolniona (np. podmiotowo) z VAT, nie są objęci obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT.

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60