podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016

Wystawianie faktury końcowej, gdy faktury zaliczkowe udokumentowały całą należność

Kontrahent zapłacił w kilku ratach za całość zamówienia przed wydaniem towaru. W związku z tym wystawiłem kilka faktur zaliczkowych. Czy w momencie wydania towaru kontrahentowi powinienem wystawić fakturę końcową (z samymi zerami)?

Jeżeli fakturami zaliczkowymi Czytelnik udokumentował całą należność, to nie musi już wystawiać faktury końcowej.

Co do zasady, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę (tzw. zaliczkową) dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży (patrz: art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Faktura taka powinna zawierać elementy wskazane w art. 106f ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura taka powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (patrz: art. 106f ust. 3 ustawy o VAT). Natomiast w przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur (patrz: art. 106f ust. 4 ww. ustawy).

Zatem, jeżeli faktura zaliczkowa (bądź kilka faktur zaliczkowych) nie obejmuje całej należności, jaka ma zostać zapłacona przez nabywcę, to dostawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi ma obowiązek wystawić fakturę końcową. Faktura ta w zasadzie jest ostatecznym rozliczeniem danej transakcji i powinna zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi.

Natomiast, jeżeli podatnik przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi otrzymał w kilku ratach całość należności i w związku z tym wystawił faktury zaliczkowe, to nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej (rozliczeniowej).

Pojawia się wątpliwość, czy taką fakturę rozliczeniową (na wartość 0 zł) można jednak wystawić (wystawienie takiego dokumentu może być pomocne dla celów podatku dochodowego).

Naszym zdaniem, wystawianie "zerowych" faktur końcowych powinno być dopuszczalne. Podobne stanowisko z reguły prezentują także organy podatkowe. Tak uznał przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 7 kwietnia 2016 r., nr 1061-IPTPP1.4512.147.2016.1.IG oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 września 2014 r., nr IBPP1/443-555/14/ES. W tej pierwszej interpretacji czytamy:

"(...) Wnioskodawca co do zasady nie powinien wystawić faktury końcowej, w przypadku otrzymania i udokumentowania zaliczki, obejmującej całą zapłatę za wykonanie przez Wnioskodawcę usługi.

Jednocześnie należy zauważyć, że obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. przepisy prawa podatkowego nie zabraniają wystawiania faktur końcowych, które będą dodatkowym dowodem potwierdzającym dokonanie sprzedaży/zakupu i z których wynikać będzie, że należność w całości została uregulowana. (...)"

Należy mieć jednak na uwadze, że inaczej uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2015 r., nr IBPP2/4512-420/15/IK. Wynika z niej, że jeżeli faktury zaliczkowe opiewały na całą wartość zamówienia, to ostatnia z nich pełni rolę faktury końcowej. W takim przypadku nie należy już wystawiać faktury rozliczeniowej. Jest to jednak stanowisko jednostkowe.

www.PodatekVAT.pl - Fakturowanie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60