podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015

Usługi bankowe nie zawsze korzystają ze zwolnienia z VAT

Usługi zlecenia kredytowego nie można uznać za pośrednictwo kredytowe. Zakres przedmiotowy usług bankowych i finansowych nie został bowiem określony w dyrektywie w sprawie VAT, zatem przy ustalaniu zakresu zwolnienia należy wziąć pod uwagę ekonomiczne ujęcie tego pojęcia.

Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z dnia 24 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2226/14 (orzeczenie nieprawomocne).

W rozpatrywanym przez Sąd stanie faktycznym bank przy współpracy z salonami samochodowymi chciał wprowadzić na rynek nowy produkt – kredyt udzielony na preferencyjnych warunkach ustalonych w umowie o współpracy pomiędzy bankiem a dealerem samochodowym. Bank – w zamian za udzielenie kredytu na warunkach określonych w umowie – otrzymywał od sprzedawcy samochodów umówione wynagrodzenie.

Spór dotyczył ustalenia, czy ww. wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a ściślej, czy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, usługa ta może korzystać ze zwolnienia z VAT. Zgodnie z powołanym przepisem zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Sąd przychylając się do stanowiska organów podatkowych w tej sprawie, w uzasadnieniu podkreślił, że przy określaniu zakresu czynności korzystających ze zwolnienia z VAT przepisy prawa bankowego czy też ubezpieczeniowego nie mogą mieć charakteru wiążącego. Mogą jedynie stanowić pewną wskazówkę interpretacyjną, ale nie mogą wpłynąć na zakres zwolnień. W uzasadnieniu wskazano także, że istotną cechą usługi świadczonej przez bank w omawianym stanie faktycznym nie było udostępnianie kapitału sprzedawcy, jak również działalność pośrednictwa w tym zakresie. Celem bowiem podjętej współpracy z bankiem w zakresie kredytowania klientów było promowanie sprzedaży pojazdów danej marki lub promowanie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży w danym okresie.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, podkreślając, że nie mamy tu do czynienia z usługą pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów, bank nie udziela bowiem kredytów sprzedawcy ale jego klientom. Zatem usługa ta nie może korzystać ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60