podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 5 (413) z dnia 10.03.2016

Obowiązki podatnika zwolnionego z VAT

Spółdzielnia mieszkaniowa w swoich zasobach posiada lokale mieszkalne i użytkowe (w tym garaże). Ze względu na niskie obroty z tytułu sprzedaży opodatkowanej zrezygnowaliśmy ze statusu czynnego podatnika VAT (złożyliśmy aktualizację VAT-R). Czy pomimo to, będąc podatnikiem zwolnionym z VAT, na wystawianych przez nas fakturach dokumentujących pobierane opłaty z tytułu użytkowania lokali użytkowych musimy wykazać podatek należny? Ponadto, czy mamy obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży?

Czynny podatnik VAT w szczególnych okolicznościach ma prawo do rezygnacji z opodatkowania i skorzystania ze zwolnienia z VAT. Zasady rezygnacji z opodatkowania reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z VAT lub zrezygnował z tego prawa może ponownie z niego skorzystać, nie wcześniej jednak niż po upływie roku licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Dodatkowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest to, że wartość sprzedaży osiągnięta przez podatnika w ubiegłym roku (jak i bieżącym) nie mogła przekroczyć 150.000 zł. Oznacza to, że w przypadku podatników, którzy przykładowo od początku 2016 r. chcieliby korzystać ze zwolnienia podmiotowego, sprzedaż w 2015 r. nie mogła przekroczyć 150.000 zł.

Należy również pamiętać o dodatkowym ustawowym zastrzeżeniu, iż ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży nie może korzystać podatnik wykonujący czynności określone w art. 113 ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, czyli m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru czynności pomocniczych. Ponadto, podatnik VAT, który rezygnuje z rozliczania VAT, powinien złożyć do urzędu skarbowego druk aktualizacyjny VAT-R w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpił wybór zwolnienia (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT).

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to podatnik może korzystać ze zwolnienia w VAT.

W takiej sytuacji zobowiązany jest on do prowadzenia ewidencji sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Stanowi o tym art. 109 ust. 1 ustawy. Prowadzenie tej ewidencji jest konieczne w celu ustalenia momentu, w którym wartość sprzedaży przekroczy kwotę uprawniającą podatnika do korzystania ze zwolnienia od podatku.

Ewidencja prowadzona przez podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT jest znacznie uproszczona w porównaniu z ewidencją, którą prowadzą czynni podatnicy VAT. Podatnik zwolniony z VAT jest obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Jeżeli z ewidencji tej wynika, że wartość sprzedaży w kwocie 150.000 zł została przekroczona w danym dniu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Opodatkowaniu podlega cała kwota uzyskana w wyniku tej sprzedaży, a nie tylko nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Jeśli chodzi o dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT to - co do zasady - nie mają oni obowiązku wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej. Mimo to, zgodnie z art. 106b ust. 3 pkt 2, zobowiązani są do wystawienia faktury na żądanie nabywcy towaru i usługi. Fakturę taką należy wystawić, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Aktywne druki i formularze
Przykładowe wzory faktur dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl

Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT - jak wskazano w § 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur - powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia i kolejny numer,
   
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
   
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
   
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
   
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
   
 • kwotę należności ogółem.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że u podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT, wartość sprzedaży netto jest równa wartości sprzedaży brutto, bowiem nie opodatkowuje jej podatkiem VAT. Dlatego też, do wyliczenia obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT przyjmuje się w całości kwoty uzyskane ze sprzedaży usług (i towarów) wykazywane w ewidencji sprzedaży.

Reasumując

Podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ustawy o VAT, powinien prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym, sumując kwotę obrotu uzyskanego od początku roku, aby móc określić moment, w którym utraci prawo do tego zwolnienia.

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60