podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Powrót rolnika do zwolnienia z VAT

W styczniu 2015 r. zrezygnowałem ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Kiedy mogę ponownie skorzystać ze zwolnienia przysługującego rolnikom ryczałtowym?

Generalnie zarejestrowany czynny podatnik VAT ma prawo do rezygnacji z opodatkowania i skorzystania ze zwolnienia z VAT. Ogólne zasady rezygnacji z tego opodatkowania reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z VAT lub zrezygnował z tego prawa może ponownie z niego skorzystać, nie wcześniej jednak niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie ponownie rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zwrócić należy uwagę, iż w odniesieniu do rolników wyżej wymieniona zasada nie ma zastosowania. W tym przypadku zastosowanie ma art. 43 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym rolnicy ryczałtowi, którzy zrezygnowali z przysługującego im zwolnienia mogą dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie z niego skorzystać, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (bądź kwartału), w którym rolnik będzie ponownie korzystał ze zwolnienia.

Jak wynika z powyższego, w przypadku rolników ryczałtowych, powrót do zwolnienia z VAT możliwy jest po okresie karencji 3-krotnie dłuższym niż podatników decydujących się na ponowne korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Przykład

Rolnik zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i stał się czynnym podatnikiem VAT począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. W takim przypadku powrót do zwolnienia możliwy będzie dopiero po trzech latach, czyli od 1 stycznia 2018 r.

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60