podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016

Odliczanie VAT w trakcie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności podatnik ma prawo do odliczania VAT od wszystkich dokonanych zakupów mających związek z działalnością, która w przyszłości zostanie odwieszona.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik prowadzi działalność sklasyfikowaną pod PKD 55.20.Z "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" - wynajmuje pokoje gościnne. Z tytułu VAT rozlicza się za okresy kwartalne. Podatnik sezonowo dokonuje zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia działalności podatnik ponosi wydatki m.in. na zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, a także wydatki związane z reklamą. Wydatki poniesione w okresie zawieszenia będą służyły (służą) wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W okresie zawieszenia działalności podatnik składa i nadal będzie składać deklaracje VAT-7K.

Od organu podatkowego podatnik oczekiwał potwierdzenia, że w okresie zawieszenia ma on prawo do odliczenia VAT od wszystkich dokonywanych zakupów, ponieważ mają one związek z działalnością, która w przyszłości zostanie odwieszona.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznając stanowisko podatnika za prawidłowe przypomniał zasady odliczania VAT, a także odniósł się do kwestii zawieszenia działalności w VAT.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Odliczenie VAT możliwe jest także poprzez korektę deklaracji na zasadach wskazanych w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Organ przypomniał, że w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Mówi o tym art. 99 ust. 7a ustawy o VAT.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
     
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
     
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
     
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zdaniem organu, zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności przez podatnika. Zgłoszenie zawieszenia działalności nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zatem przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Reasumując organ stwierdził, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych poniesionych przez niego wydatków, które są niezbędne do utrzymania działalności w zakresie wynajmu pokoi gościnnych.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 marca 2016 r., nr IBPP1/4512-34/16/MG)

 Komentarz redakcji 

Organ podatkowy słusznie uznał, iż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej podatnicy mogą składać deklaracje VAT, wykazując w nich podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Należy dodać, że stanowisko podobne do przedstawionego w omawianej interpretacji zaprezentował także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2015 r., nr IPTPP1/4512-328/15-4/ŻR.

www.PodatekVAT.pl - Odliczenia VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OdliczeniaVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60