podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016

Odliczenie VAT przy rezygnacji z prawa do zwolnienia z VAT

Obecnie korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Planuję od 1 stycznia 2017 r. dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny. Będę posiadała dość duży stan magazynowy towarów handlowych. Czy mam prawo do odliczenia VAT od tych towarów?

Ustawodawca zwolnił od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przepisy ustawy o VAT dopuszczają możliwość dobrowolnej rezygnacji przez podatnika z przysługującego mu zwolnienia z VAT. W każdym momencie podmiot korzystający z tego zwolnienia może podjąć decyzję o rezygnacji z niego. Wówczas staje się czynnym podatnikiem VAT.

Przy czym, aby zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego, należy złożyć pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnikowi urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia (na druku VAT-R). Z tym że w przypadku podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (art. 113 ust. 4 ustawy o VAT).

Zgodnie z przepisami, podatnik nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury i przedkładania go w urzędzie skarbowym celem odliczenia VAT od zakupów towarów nabytych przed utratą prawa do zwolnienia z podatku. Nie oznacza to jednak, że nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu dokonanych przed dniem utraty tego zwolnienia.


Formularz VAT-R dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Odliczenie to przysługuje na podstawie art. 91 ust. 7-7d ustawy o VAT. Jak wynika z tych przepisów, jeżeli podatnik zmienia przeznaczenie posiadanych towarów w miejsce związku z działalnością zwolnioną na związek z działalnością opodatkowaną, ma prawo do korekty podatku naliczonego. Przy czym w odniesieniu do wyposażenia i niskocennych środków trwałych (np. środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł lub wyposażenia) korekta ta jest możliwa, jeśli od końca okresu, w którym zostały one oddane do używania, nie minęło 12 miesięcy. Korekty w tym przypadku dokonuje się jednorazowo w miesiącu, w którym zmieniło się to przeznaczenie.

W przypadku zmiany prawa do odliczenia VAT od towarów handlowych lub surowców i materiałów, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Pamiętać należy, że przy zmianie przeznaczenia tych towarów (np. towarów handlowych) nie obowiązują żadne okresy korekty.

Tak więc w sytuacji wskazanej w pytaniu Czytelniczka, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia z VAT, ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów handlowych dokonywanych przed dniem tej rezygnacji. Korekty nieodliczonego podatku naliczonego trzeba będzie dokonać w deklaracji VAT za styczeń 2017 r.

www.PodatekVAT.pl - Odliczenia VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OdliczeniaVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60