podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 13 (445) z dnia 10.07.2017

Termin odliczenia VAT z faktury korygującej

Spółka podpisała umowę leasingu operacyjnego i w kwietniu 2017 r. otrzymała fakturę (wystawioną w tym samym miesiącu). Następnie - również jeszcze w kwietniu - podpisano aneks do umowy i wystawiona została faktura korygująca. Fakturę tę otrzymaliśmy w maju 2017 r. Nie dokonaliśmy odliczenia VAT z faktury pierwotnej. Czy mogliśmy odliczyć VAT naliczony na podstawie korekty faktury w rozliczeniu za maj 2017 r.?

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje - co do zasady - w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku zapłaty zaliczek, zadatków, czy rat.

Ponadto w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT zastrzeżono, iż odliczenia można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest więc powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności oraz posiadanie przez nabywcę faktury dokumentującej zakup.

W przypadku leasingu operacyjnego, obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny - zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej i otrzymanej faktury dokumentującej leasing w rozliczeniu za kwiecień 2017 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminie (w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od danej czynności i podatnik otrzymał fakturę dokumentującą zakup), to może odliczyć VAT naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Podatnik ma zatem trzy okresy rozliczeniowe na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nabywca - zanim jeszcze skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury - otrzymał jej korektę. W zakresie terminu rozliczenia podatku naliczonego przez nabywcę w sytuacji otrzymania faktury korygującej w ustawie o VAT określono zasadę, zgodnie z którą, nabywca towaru czy usługi, który otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługiwało, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona tego obniżenia (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).

Oznacza to, że podatnik, który nie odliczył VAT naliczonego z faktury pierwotnej, miał prawo do odliczenia podatku naliczonego już we właściwej wysokości na podstawie otrzymanej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał (w rozliczeniu za maj 2017 r.).

Reasumując

Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności oraz posiadanie przez nabywcę faktury dokumentującej zakup. Jeżeli podatnik nie odliczył VAT naliczonego z faktury pierwotnej w rozliczeniu za kwiecień 2017 r., natomiast w maju otrzymał korektę tej faktury, to mógł w rozliczeniu za maj skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego już w prawidłowej wysokości, wynikającej z faktury korygującej.

www.PodatekVAT.pl - Odliczenia VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OdliczeniaVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60