podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Sposób przechowywania faktur zakupu a prawo do odliczania VAT

Mamy zamiar zmienić sposób przechowywania i archiwizowania otrzymywanych faktur zakupu. Chcemy wszystkie otrzymane faktury przechowywać w formie elektronicznej, również te, które otrzymamy w formie papierowej (skany faktur papierowych). Czy ten sposób przechowywania faktur nie pozbawi nas prawa do odliczenia podatku naliczonego?

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Przez fakturę elektroniczną z kolei rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Niezależnie od tego, w jakiej formie podatnik otrzymał dokument (czyli czy jest to faktura papierowa czy elektroniczna), prawo do odliczenia VAT naliczonego określonego w takiej fakturze przysługuje na takich samych zasadach.

Obowiązujące obecnie regulacje w zakresie rozliczania podatku VAT nie nakazują podatnikom przechowywania faktur w takiej samej formie, w jakiej zostały wystawione i otrzymane. Oznacza to, że nie ma przeszkód prawnych, aby faktury papierowe były przechowywane w formie elektronicznej, czy też odwrotnie.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik zamierza ujednolicić sposób przechowywania faktur i wszystkie faktury zakupu, niezależnie od formy w jakiej je otrzymał, przechowywać tylko w formie elektronicznej, decydując o zniszczeniu ich wersji papierowej po ich uprzednim zeskanowaniu. Przepisy ustawy o VAT nie zabraniają takiego sposobu przechowywania dokumentów, o ile podatnicy respektują zasadę, zgodnie z którą mają oni obowiązek przechowywać otrzymane faktury w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Ponadto, podatnicy są zobowiązani zapewnić naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do ww. faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych (art. 112a ust. 4 ustawy o VAT). Art. 112a ust. 3 ww. ustawy nakłada także dodatkowy warunek dla faktur przechowywanych w formie elektronicznej poza terytorium kraju. Faktury te muszą być przechowywane w taki sposób, aby naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej lub Szef Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, miał dostęp on-line do tych faktur.

Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w formie papierowej, ale przechowywanych tylko w formie elektronicznej, w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są (będą) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zaistnieją inne ustawowe okoliczności skutkujące brakiem prawa do odliczenia podatku VAT.

Reasumując

Podatnik może przechowywać wszystkie otrzymane faktury w formie elektronicznej. Taki sposób ich archiwizacji pozostaje bez wpływu na realizację przez podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego.

www.PodatekVAT.pl - Odliczenia VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OdliczeniaVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60