podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015

Zakres zwolnienia z VAT towarów przekazywanych na cele charytatywne

Darowizny towarów podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych i towary te nie są próbkami ani prezentami o małej wartości. Wynika to z art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o VAT.

Towary przekazywane w ten sposób podlegają opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danego towaru. Od tej zasady istnieje wyjątek pozwalający na zwolnienie z VAT darowizny niektórych towarów. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, zwolniona z VAT jest dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Stosowanie w praktyce powołanego przepisu budzi pewne zastrzeżenia autora interpelacji poselskiej nr 34290 skierowanej do Ministra Finansów. Jego zdaniem w oparciu o powyższy przepis producenci żywności, jak również sklepy, hurtownie czy restauracje stosują omawiane zwolnienie z VAT do przekazywanej żywności na cele charytatywne. Ze zwolnienia tego nie mogą natomiast skorzystać pozostali producenci, np. obuwia czy ubrań. W tej sytuacji zadał on pytanie, czy producenci innych towarów niż produkty spożywcze będą również objęci tego typu zwolnieniem.

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację przypomniał, że funkcjonowanie systemu podatku od wartości dodanej w państwach członkowskich UE podlega ścisłej harmonizacji. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku VAT muszą być zgodne z przepisami unijnymi, w szczególności z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dyrektywa ta uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku.

Resort podkreślił, że rozszerzenie zakresu zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, nie znajduje podstaw w przepisach dyrektywy. W konsekwencji nie jest możliwe podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wprowadzenie w polskich przepisach dotyczących VAT zwolnienia od tego podatku dla darowizn wskazanych w interpelacji towarów (tj. obuwia i ubrań), w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60