podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015

Skutki utraty prawa do zwolnienia z VAT

Obrót podatnika na dzień 30 listopada 2015 r. wynosi 140.000 zł. Wiem, że po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 150.000 zł podatnik traci zwolnienie z VAT. Czy podatnikiem VAT staje się w dniu przekroczenia limitu, czy od następnego roku podatkowego? Kiedy w tej sytuacji należy złożyć VAT-R?

Zwolnienie z podatku VAT o charakterze podmiotowym przysługuje podatnikom w odniesieniu do sprzedaży nieprzekraczającej łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy ten limit, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono wskazaną kwotę.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, mogą korzystać z omawianego zwolnienia, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł. Mówi o tym art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego powyższy limit, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Utrata prawa do zwolnienia z VAT ze względu na przekroczenie limitu wartości sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oznacza, że podatnik, który prawo do zwolnienia utracił, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę, staje się czynnym podatnikiem VAT obowiązanym do rozliczania tego podatku. Musi w związku z tym dokonać rejestracji dla celów podatku od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym i składać miesięczne (lub kwartalne) deklaracje VAT.

Jeżeli chodzi o moment złożenia VAT-R, to trzeba odwołać się do art. 96 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że już przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży opodatkowanej podatnik powinien się zarejestrować jako czynny podatnik VAT.

Przykład

Podatnik od 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą i korzysta ze zwolnienia z VAT. W dniu 30 listopada 2015 r. dokonał sprzedaży towarów na kwotę 10.000 zł. W wyniku tej sprzedaży przekroczony został limit uprawniający do zwolnienia z VAT, wobec czego zwolnienie straciło moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. W tej sytuacji podatnik musi naliczyć podatek VAT od tej sprzedaży, czyli od kwoty 10.000 zł.

Należy go obliczyć rachunkiem "w stu". Przy założeniu, że sprzedaż podlegała opodatkowaniu według stawki 23%, podatnik powinien wykazać w deklaracji VAT za listopad br. podatek należny w wysokości: 1.869,91 zł (tj. 10.000 zł × 23/123), po zaokrągleniu 1.870 zł,oraz kwotę netto: 8.130 zł (tj. 10.000 zł - 1.870 zł).

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60