podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016

Czy obrót z najmu nieruchomości należy uwzględniać w limicie zwolnienia podmiotowego z VAT?

Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej wynajmuję lokale użytkowe i mieszkalne. Koszt mediów "przerzucam" na najemców. Chciałbym zrezygnować z rozliczania VAT (i korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT). Czy ustalając prawo do tego zwolnienia w limicie 150.000 zł powinienem uwzględnić tylko obrót z najmu lokali

W limicie zwolnienia podmiotowego z VAT (150.000 zł) podatnik powinien uwzględnić zarówno obrót uzyskany z najmu lokali użytkowych, jak i mieszkalnych.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT. Mogą z niego korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, ale ta grupa podatników limit ww. zwolnienia (150.000 zł) powinna ustalić w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

W limicie zwolnienia podmiotowego z VAT nie uwzględnia się m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z VAT. To wyłączenie nie obejmuje jednak transakcji związanych z nieruchomościami, które nie mają charakteru transakcji pomocniczych (art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT).

Ustawodawca nie sprecyzował jednak pojęcia "charakter pomocniczy". Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2015 r., nr IPPP2/4512-282/15-3/MT wyjaśnił, że w tym zakresie należy w pierwszej kolejności zastosować wykładnię językową, słownikową. Z definicji słownikowej wynika natomiast, że "pomocniczy" to pomocny, wspierający, poboczny, akcesoryjny, dodatkowy, dopływowy, posiłkowy, subsydialny, subsydiarny, uzupełniający, wspomagający. Uwzględniając powyższe, organ podatkowy wyjaśnił:

"(...) aby ocenić, czy dana czynność może być uznana za pomocniczą, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli dana działalność stanowi stały i niezbędny element wbudowany w funkcjonowanie przedsiębiorstwa podatnika, to transakcje takie nie mogą być uznane za pomocnicze. (...)"


WAŻNE: Transakcje pomocnicze to takie transakcje, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności.


Z pytania wynika, że podatnik trudni się wynajmem nieruchomości - jest to stały i podstawowy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wynajem nie ma więc charakteru pomocniczego.
W konsekwencji nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. W związku z tym, przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT należy uwzględnić zarówno obrót z najmu lokali użytkowych (opodatkowany stawką 23%), jak i mieszkalnych (zwolniony z VAT).

Końcowo nadmieniamy, że organy podatkowe wyjaśniają, że w limicie zwolnienia z VAT należy uwzględniać również:

1) wartość opłat za media, którymi obciążany jest najemca (por. przytoczona już interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2015 r.),

2) obrót uzyskiwany z najmu prywatnego (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 maja 2014 r., nr ILPP2/443-110/14-4/AD).

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60