podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 14 (422) z dnia 20.07.2016

Kiedy usługa wynajmu lokali korzysta ze zwolnienia z VAT?

Usługa wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT podlega zwolnieniu z VAT. Przepis ten określa, iż zwolnione z VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zastosowanie zwolnienia z VAT przy wynajmie nieruchomości jest zatem uzależnione od przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (musi to być lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy).

Jeżeli podatnik świadczy usługę wynajmu lokalu mieszkaniowego, położonego w budynku mieszkalnym na rzecz innego podmiotu, który w wynajmowanym budynku zorganizował bursę dla uczniów, to czynność taka może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Taką tezę można wywieść z nieprawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 30 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 238/16.

Rozstrzygana przez Sąd sprawa dotyczyła podatnika będącego współwłaścicielem budynku mieszkalnego, który wynajmował go osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Najemca w wynajętym budynku zorganizował bursę szkolną i na podstawie umów ze szkołami wynajmował lokale uczniom. Z umowy najmu wynikało, że nieruchomość jest wynajmowana wyłącznie na cele mieszkaniowe. Ponadto wskazano, że podatnik rozlicza najem jako tzw. najem prywatny, poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kwestia sporna dotyczyła tego, czy wynajem może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Organ podatkowy uznał, że najemca, który w wynajmowanej od podatnika nieruchomości, zorganizował bursę szkolną, nie świadczy usługi najmu lokali mieszkalnych na rzecz uczniów lecz usługi zakwaterowania, co oznacza, iż czynność taka nie może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie ww. przepisu.

WSA w Krakowie nie zgodził się z takim stanowiskiem. Przypomniał, iż usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT - zdaniem Sądu - wystąpi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący - najemca - podnajemca.

Nie można bowiem uznać, iż sam fakt, iż w budynku mieszkalnym najemca zorganizował bursę szkolną niweczy cel mieszkaniowy najmu i charakter mieszkalny nieruchomości.

Ostatecznie stwierdzono, że: " (...) Jeżeli (...) na podstawie umowy, strona świadczy usługę wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym na rzecz innego podmiotu, który na podstawie umowy w ramach prowadzenia bursy wynajmuje uczniom lokale, na podstawie umów zawartych ze szkołami, także dla celów mieszkalnych - zostają spełnione zarówno przesłanki dotyczące charakteru wynajmowanego lokalu (przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny), jak i przeznaczenia lokalu (wynajem wyłącznie na cele mieszkaniowe). (...)"

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60