podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016

Możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT

Zakładam działalność gospodarczą, w ramach której będę świadczył usługi budowlane. Zamierzam skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit sprzedaży. Czy ze względu na PKD 43.39.Z (przeważająca działalność) oraz PKD 43.31.Z, PKD 43.32.Z, PKD 43.33.Z, PKD 43.34.Z nie będę mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży? (pytania z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1024522 i nr 1011000)

Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie 2016 r. (tak jak Czytelnik), jest zwolniony z VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej w 2016 r. działalności gospodarczej, kwoty 150.000 zł. Mówi o tym art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Jeśli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie 2016 r. kwotę 150.000 zł, wówczas zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnicy, którzy zamierzają korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wielkość sprzedaży, muszą mieć na uwadze, iż ustawodawca wyłączył z tego prawa podmioty dokonujące sprzedaży wyrobów i usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (szczegóły w ramce).

Inaczej rzecz ujmując, podatnik, który wykonuje czynności wymienione w ww. przepisie, musi obowiązkowo rozliczać VAT, nawet jeżeli uzyskiwane przez niego obroty są niewielkie.

Z pytania wynika, że Czytelnik będzie świadczył usługi remontowo-budowlane sklasyfikowane według:

 • PKD 43.31.Z - tynkowanie,
   
 • PKD 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej,
   
 • PKD 43.33.Z - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
   
 • PKD 43.34.Z - malowanie i szklenie,
   
 • PKD 43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

Powyższe usługi nie zostały wymienione w art. 113 ust. 3 ustawy o VAT jako wyłączające z prawa do zwolnienia z VAT. W konsekwencji pytający świadcząc wymienione w pytaniu usługi może korzystać ze zwolnienia z VAT do momentu przekroczenia proporcjonalnie w 2016 r. kwoty 150.000 zł.

Zwolnienie z VAT nie ma zastosowania do podatników:

» dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
- energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
- wyrobów tytoniowych,
- samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) ustawy o VAT,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu,
» świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie,
» nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60