podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Dwie spółki cywilne a możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT

Jestem wspólnikiem w dwóch różnych spółkach cywilnych (działalność o podobnym charakterze). Czy w tej sytuacji spółki mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT niezależnie jedna od drugiej, czy kwotę limitu obrotów uprawniających do zwolnienia należy traktować łącznie?

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Tak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle tego przepisu spółki cywilne to dwaj odrębni podatnicy VAT, niezależnie od tego, że w obu wspólnikiem jest ta sama osoba fizyczna. W konsekwencji obie spółki mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, obie jednocześnie mogą być podatnikami VAT bądź też jedna może korzystać ze zwolnienia z VAT, a druga być podatnikiem VAT i odwrotnie.

Kwestie zwolnienia podmiotowego z VAT uregulowane zostały w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie 2017 r., jest zwolniony z VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej w 2017 r. działalności gospodarczej, kwoty 200.000 zł.

Spółki cywilne w świetle przepisów o VAT traktowane są jako odrębni podatnicy VAT, w konsekwencji limit zwolnienia podmiotowego (200.000 zł) dotyczy odrębnie każdej ze spółek.

Trzeba mieć na uwadze, że rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej podatnik, co do zasady, z mocy prawa korzysta ze zwolnienia z VAT, z wyjątkami określonymi w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że zwolnień ze względu na wartość sprzedaży nie stosuje się m.in. do podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (np. wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali), terenów budowlanych, nowych środków transportu.

Warto wspomnieć, że podatnik ma możliwość rezygnacji ze zwolnienia niezależnie od tego, że nie przekroczył omawianego limitu. Taką możliwość przewiduje art. 113 ust. 4 ustawy o VAT. Jest to możliwe pod warunkiem pisemnego zawiadomienia (VAT-R) o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, z tym że w przypadku podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60