podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 3 (411) z dnia 10.02.2016

Rachunek od zagranicznej firmy za niezwrócone palety wykorzystywane w transporcie

Jesteśmy firmą transportową i świadczymy usługi m.in. dla kontrahenta z Niemiec. Nasz zleceniodawca obciążył nas rachunkiem za niezwrócone palety zabezpieczające transport towarów. Otrzymaliśmy rachunek bez podatku VAT. Czy w tej sytuacji powinniśmy rozliczyć WNT?

W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów. Firma Czytelnika nie oddała palet w wyznaczonym terminie w związku z czym zleceniodawca wystawił fakturę za niezwrócone palety, które w rezultacie przeszły na własność polskiej firmy transportowej.

Zakładając, że do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel doszło na terytorium Polski, po zakończeniu transportu towarów, należy przyjąć, że jest to dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca. Firma transportowa powinna więc rozliczyć podatek należny z tego tytułu.

Nie można uznać, że jest to WNT, gdyż zgodnie z definicją zawartą w art. 9 ustawy o VAT, przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, palety nie były transportowane w wyniku ich dostawy. Czytelnik nie wywiózł palet do Polski w związku z ich zakupem. Nabycia palet dokonał dopiero po pewnym czasie, kiedy zagraniczny podatnik wystawił mu rachunek za ich niezwrócenie.

Potwierdzeniem słuszności stanowiska naszej redakcji może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lipca 2010 r., nr ILPP2/443-604/10-4/ISN. W uzasadnieniu, Dyrektor IS wyjaśnił, iż:

"(...) Z opisu sprawy wynika, iż Spółka wykonała na zlecenie firmy niemieckiej transport towaru z punktu A do punktu B. Punkt A znajduje się zawsze na terytorium Niemiec, a punkt B w Niemczech lub na terytorium innego kraju Unii Europejskiej (np.: Polska, Belgia, Austria). W zleceniu zaznaczona była opcja, iż jest to towar z wymianą palet, tzn. w momencie załadunku w punkcie A Zainteresowany powinien oddać puste palety w zamian za załadowane, a po rozładunku w punkcie B otrzymać z powrotem puste palety. W momencie załadunku Wnioskodawca nie miał możliwości wymiany palet, więc ich nie oddał w punkcie A, ale otrzymał puste palety w punkcie B. Po zakończeniu transportu miał więc na stanie pewną liczbę pustych palet. Zleceniodawca (podatnik VAT UE) obciążył Spółkę rachunkiem za niezwrócone palety. Po kilku dniach Zainteresowany oddał palety w punkcie A i zleceniodawca wystawił mu notę uznaniową. Spółka zaznaczyła, iż palety nie są przewożonym towarem, a jedynie opakowaniem do przewożonego towaru. Ponadto poinformowała, iż po zakończeniu transportu, po otrzymaniu obciążenia za palety przechodzi na nią prawo do rozporządzania tymi paletami. Prawo to przechodzi na terytorium kraju w siedzibie Wnioskodawcy, (...). (...)

(...) na mocy art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – jest miejsce, w którym towary znajdują się momencie dostawy. (...)

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż miejscem świadczenia, tj. opodatkowania dostawy palet, jest terytorium kraju, bowiem przedmiotowe towary w momencie dokonania ich dostawy nie były transportowane ani wysyłane. (...)

W przedmiotowej sprawie miejscem dostawy palet, jak już wcześniej wskazano, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, jest terytorium kraju, tym samym nie mamy tu do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, bowiem brak jest przemieszczenia towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu. (...) "

Reasumując

Otrzymując rachunek za niezwrócone palety należy dokonać rozliczenia transakcji nabycia towarów na terytorium kraju. Polski przewoźnik powinien dokonać samoopodatkowania tej czynności.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60