podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016

Niezapłacone faktury WNT a ulga na złe długi

Mam kilka niezapłaconych faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Czy w tej sytuacji muszę sporządzić korektę podatku naliczonego w związku z nieuregulowaniem należności?

Ulga na złe długi to najprościej rzecz ujmując prawo wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w związku z faktem, iż dłużnik nie uregulował wierzytelności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi, wskazane zostały w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT.

Natomiast dłużnik, który w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze nie ureguluje swojego zobowiązania, musi skorygować odliczony VAT.

W istocie wierzyciel ma prawo do korekty podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego w związku z ulgą na złe długi, natomiast dłużnik ma obowiązek skorygować odliczony VAT (o ile nie dokonał zapłaty w ustawowym terminie).

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku WNT podatek VAT rozlicza nabywca w ramach samoopodatkowania. W tej sytuacji sprzedawca nie wykazuje podatku, co oznacza, że nie ma kwoty, którą wierzyciel mógłby ewentualnie skorygować w związku z ulgą na złe długi.

Ponadto z literalnego brzmienia art. 89b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że dłużnik ma obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Jednak w przypadku WNT na fakturze otrzymanej od kontrahenta nie ma kwoty podatku. Nabywca (dłużnik) wystawia dowolny dokument dla rozliczenia podatku (fakturę wewnętrzną albo inny dokument). Nie jest to jednak faktura, o której mowa w powołanym wcześniej przepisie. W konsekwencji w WNT nabywca (Czytelnik) nie musi korygować odliczonego VAT w przypadku nieuregulowania należności.

"(...) Ustawodawca w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT nałożył na dłużnika (podatnika) obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Z uwagi zatem na fakt, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz import usług pozostają poza dyspozycją art. 89b ustawy o VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. (...)"

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 25 września 2014 r., nr PT8/033/29/249/WCH/14/RD-87172

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60