podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 7 (415) z dnia 10.04.2016

Rozliczenie importu towarów objętych procedurą uproszczoną

Nasza spółka jest czynnym podatnikiem VAT i stosuje procedurę uproszczoną przy imporcie towarów. Dokonaliśmy błędnego naliczenia podstawy opodatkowania i urząd celny wydał decyzję o zmianie wysokości podatku VAT. Jak postąpić w sytuacji, gdy z decyzji urzędu celnego będzie wynikała niższa kwota podatku należnego?

Obowiązek podatkowy w przypadku importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego (art. 19a ust. 9 ustawy o VAT). Dług celny powstaje natomiast zasadniczo z chwilą przyjęcia zgłoszenia celnego (art. 201 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny - Dz. Urz. UE L 302/1 ze zm.).

U podatników stosujących uproszczone zgłoszenie celne, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstanie więc z chwilą przyjęcia takiego zgłoszenia.

W przypadku stosowania procedury uproszczonej w miejscu, wpisanie do rejestru danych dotyczących towarów wywołuje te same skutki prawne co przyjęcie zgłoszenia celnego oraz powoduje zwolnienie towarów do danej procedury (np. dopuszczenie tych towarów do wolnego obrotu) i powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Stosując uproszczoną procedurę celną, o której mowa w art. 33a ustawy o VAT, rozliczenia podatku należnego należy dokonać w tym samym miesiącu, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne lub dokonano wpisu do rejestru.

Organ celny - zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o VAT - może określić kwotę podatku z tytułu importu towarów w decyzji dotyczącej należności celnych, jeśli stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo.

Podatnik może również sam zwrócić się do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości (art. 33 ust. 3 ustawy).

Jeśli z wydanej przez organ celny decyzji będzie wynikało, że kwota podatku z tytułu importu towarów została nadpłacona, wówczas podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaty, jeżeli kwota nadpłaconego podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego (art. 40 ustawy).

W sytuacji gdyby kwota ta nie była wcześniej wykazana przez podatnika w deklaracji po stronie podatku naliczonego, wówczas przysługiwałby mu zwrot nadpłaconego podatku od importu.

Reasumując

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów objętym procedurą uproszczoną powstaje w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zgłoszenia celnego.

Natomiast w związku z późniejszym otrzymaniem decyzji celnej o zmniejszeniu kwoty podatku należnego od importu towarów, podatnik może liczyć na zwrot tej nadpłaty tylko wtedy, gdy wcześniej nie dokonał odliczenia nadpłaconego podatku w deklaracji.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60