podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016

Zakup paliwa jako WNT - w świetle zmian przepisów o VAT

Czy zakup przez firmę transportową paliwa, które jest tankowane do baków samochodów za granicą (na terytorium UE), podlega opodatkowaniu VAT w Polsce (jako WNT)? Czy zmiany wprowadzone w obrocie paliwami odnoszą się także do ww. sytuacji?

Nie rozlicza się VAT w Polsce z tytułu zakupu paliwa poza terytorium Polski, jeżeli jest ono wlewane do baku pojazdu. Taki zakup nie jest traktowany jak WNT - także po zmianach w przepisach dotyczących obrotu paliwami.

W przypadku zakupu paliwa do baku pojazdu (które nie jest w tym momencie towarem handlowym), nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Przez WNT rozumie się bowiem nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Paliwo tankowane do baku pojazdu nie jest ani wysyłane, ani transportowane. Służy ono jedynie jako substancja napędowa pojazdu. W związku z powyższym, miejsce świadczenia należy ustalić zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem dostawy towarów niewysyłanych i nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Jeżeli zatem podatnik zakupił paliwo na terytorium innego kraju UE, to miejsce opodatkowania dostawy znajduje się w tym kraju i tam należy rozliczyć podatek, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w tym kraju. Tym samym, od zakupu paliwa poza terytorium Polski (np. w innym kraju UE), które jest wlewane do baku pojazdu, polski nabywca nie rozlicza VAT w Polsce.

Wątpliwości może budzić jedynie sytuacja, gdy zatankowane paliwo nie jest zużyte i jego część jest przewożona w baku pojazdu do Polski. Można byłoby w takiej sytuacji dopatrywać się WNT, jeżeli dostawca i nabywca są podatnikami podatku VAT lub podatku od wartości dodanej. Naszym zdaniem, należy jednak przyjąć, że ponieważ paliwo służy jedynie jako środek napędowy umożliwiający pracę silnika pojazdu, dlatego nawet w przypadku jego przewiezienia w baku nie występuje WNT, lecz czynność niepodlegająca w Polsce opodatkowaniu VAT.

Warto także dodać, że jeżeli nabywca paliwa nie prowadzi w kraju jego nabycia działalności gospodarczej, to na podstawie otrzymanej faktury ma on prawo wystąpić o zwrot zapłaconego podatku od wartości dodanej. Prawo to przysługuje w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia VAT na terytorium kraju. Musi on wówczas złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o dokonanie takiego zwrotu. Wniosek składa się - za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego - do właściwego państwa członkowskiego.

Zmiany w obrocie paliwami, które zasadniczo obowiązują od 1 sierpnia 2016 r., zobowiązują do zapłaty podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa generalnie w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju.

Więcej przeczytasz w Więcej na temat tych zmian pisaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 22 z 1.08.2016 r.
na str. 5

Zaznaczamy, że nowe regulacje dotyczą tylko zakupu paliwa, który jest uznawany za WNT. Mają one zatem zastosowanie do podmiotów trudniących się obrotem paliwami. Ponieważ jednak - jak wskazano - zakupu paliwa do baku pojazdu nie uznaje się za WNT, więc w sytuacji przedstawionej przez Czytelnika nowe regulacje nie będą miały znaczenia.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60