podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016

Odliczenie podatku naliczonego VAT z decyzji celnej

Przy imporcie towarów stosujemy procedurę uproszczoną. Błędnie zastosowaliśmy stawkę przy wyliczeniu cła, co wpłynęło na ustalenie błędnej (mniejszej) podstawy opodatkowania VAT. Urząd celny wydał decyzję o zmianie wysokości podatku VAT. Dokonaliśmy zapłaty różnicy podatku wynikającej z decyzji. Czy mamy prawo do odliczenia VAT od tej wpłaty?

Odliczenie podatku naliczonego VAT z decyzji celnej
rys. Odliczenie podatku naliczonego VAT z decyzji celnej

Podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów mają możliwość rozliczania podatku należnego poprzez deklarację podatkową.

Regulacje w tym zakresie zostały zawarte w art. 33a ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) i dotyczą uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L nr 269/1 ze zm.), zwanego "Unijnym Kodeksem Celnym". Okresem rozliczeniowym jest w nim miesiąc kalendarzowy.

Stosując jedną z form uproszczenia podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Aby skorzystać z takiej możliwości, podatnicy muszą spełnić warunki szczegółowo wymienione w art. 33a ust. 2-6 ustawy o VAT.

Należy zwrócić uwagę, że w imporcie towarów kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego i deklaracji importowej, a w sytuacji, o której mowa w art. 33a ustawy - kwota podatku należnego z tytułu importu towarów.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o VAT, organ celny może określić kwotę podatku z tytułu importu towarów w decyzji dotyczącej należności celnych, jeśli stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo.

Podatnik może również sam zwrócić się do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości (art. 33 ust. 3 ustawy).

Podatnik, który otrzymał decyzję naczelnika urzędu celnego, jest zobowiązany do wpłaty różnicy między podatkiem wynikającym z tej decyzji a podatkiem wykazanym w zgłoszeniu celnym i rozliczonym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy. Termin zapłaty tego podatku wynosi 10 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji. Określa to art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT.

Uiszczona przez podatnika różnica podatku stanowi kwotę podatku naliczonego. W art. 86 ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT określono bowiem, że kwotę podatku naliczonego stanowi różnica podatku, o której mowa m.in. w art. 37 ustawy.

Jednak prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w takim przypadku w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję, a jego obniżenie następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji (art. 86 ust. 10d pkt 2 ustawy). Aby dokonać obniżenia, podatnik musi uregulować więc różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji a kwotą wykazaną w zgłoszeniu celnym i deklaracji podatkowej.

W sytuacji gdy podatnik otrzymał decyzję o zmianie wysokości podatku należnego od importu towarów, może dokonać odliczenia uiszczonej różnicy VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał tę decyzję, pod warunkiem, że dokonał jej zapłaty.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60