podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Kurs walut w imporcie usług

Jesteśmy firmą transportową. Dokonujemy importu usług związanych z wypełnianiem dokumentów celnych. Po jakim kursie należy rozliczyć fakturę na potrzeby VAT? Czy ma to być kurs z dnia dokonania przez nas zapłaty, czy daty z faktury?

Kurs walut w imporcie usług
rys. Kurs walut w imporcie usług

Jak wynika z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, przeliczenia na złote, co do zasady, dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro należy przeliczyć z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, zastosowanie znajdzie zasada przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (i odpowiednio ostatni kurs wymiany opublikowany przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury). Przy czym należy wskazać, że Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2013 r., nr PT8/033/324/1034/WCX/13/RD-125816, wyjaśnił, iż przepis ten nie dotyczy faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych. Zdaniem Ministra do przeliczenia podstawy opodatkowania importu usług nie ma znaczenia data wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta. Istotny jest jedynie termin powstania obowiązku podatkowego. Z kolei WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1150/14 (orzeczenie nieprawomocne), uznał, że art. 31a ust. 2 ustawy o VAT dotyczy nie tylko faktur wystawianych przez polskich podatników, ale także przez kontrahentów zagranicznych.

Dla importu usług obowiązek podatkowy powstaje generalnie w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe, czyli z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wykonaniem usługi nabywca uiszcza np. zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej uiszczenia.

W związku z tym do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturze dokumentującej import usług Czytelnik powinien zastosować kurs walut z dnia poprzedzającego dzień wykonania usług, a w sytuacji, gdy przed tym dniem wpłacono zaliczkę - będzie to dzień dokonania zapłaty tej należności.

Przykład

Podatnik dokonał importu usług. Niemiecki kontrahent usługę wykonał w dniu 27 stycznia 2017 r. Dla celów VAT kwotę VAT należnego stanowiącego jednocześnie VAT naliczony ustalono przy zastosowaniu średniego kurs NBP z dnia 26 stycznia 2017 r. (ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego), i ujęto w rozliczeniu VAT za styczeń 2017 r.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60