podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

Rozliczenie importu usług, gdy na fakturze nie ma NIP-UE nabywcy

Jestem czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do transakcji unijnych. Czy nabycie od podatników z UE usługi spedycyjnej oraz usługi mycia cysterny powinienem uznać za import usług? Czy fakt, że kontrahent nie wskazał na fakturze mojego numeru VAT-UE, będzie przeszkodą do rozpoznania importu usług?

Zakup usług, o których mowa w pytaniu, stanowi dla nabywcy (podatnika z Polski) import usług. Nie ma znaczenia, że kontrahent z UE nie podał na fakturze numeru VAT-UE polskiego podatnika.

Aby u nabywcy (podatnika z Polski) wystąpił import usług (innych niż związane z nieruchomościami), usługodawcą powinien być podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (patrz: art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT), a miejsce świadczenia nabywanej usługi musi znajdować się na terytorium Polski.

Miejsce świadczenia usług

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w art. 28b ust. 1-3 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu).

Zakładamy, że w sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, dla której to świadczone są usługa spedycyjna i usługa mycia cystern. Zakładamy także, że nie mamy do czynienia z usługami przeznaczonymi wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, dla których miejsce opodatkowania ustalono w inny sposób (patrz: art. 28b ust. 4 ustawy o VAT).

Ponadto istnieją także ustawowe wyjątki od ww. ogólnej zasady ustalania miejsca świadczenia usług, ale nie dotyczą one usług, o których mowa w pytaniu. W związku z powyższym zastosowanie ma ww. ogólna zasada ustalania miejsca świadczenia i w konsekwencji usługa podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy (czyli w Polsce). Polski podatnik jest więc zobowiązany do rozliczenia VAT w ramach importu usług (pod warunkiem, że usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski). Nie ma znaczenia, że na fakturze kontrahent nie podał NIP-UE nabywcy - żadne przepisy nie uzależniają bowiem obowiązku rozpoznania importu usług od faktu podania (czy posiadania) NIP-UE.

Obowiązek podatkowy i odliczenie VAT od importu usługi

Przepisy nie określają odrębnych zasad dla ustalania obowiązku podatkowego od importu usług i dlatego obowiązek podatkowy należy ustalić zgodnie z zasadą ogólną. Generalnie powstaje on z chwilą wykonania usługi (o ile wcześniej nie dokonano całości lub części zapłaty za usługę). VAT należny od importu usługi jest jednocześnie VAT naliczonym podlegającym odliczeniu, o ile wydatek ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. VAT naliczony od importu usługi podlega co do zasady odliczeniu w tym samym miesiącu, w którym wykazywany jest VAT należny (pod warunkiem wykazania VAT należnego w odpowiedniej deklaracji VAT). W związku z powyższym, ani obowiązek podatkowy, ani odliczenie VAT - w przypadku importu usług - nie zostały przez ustawodawcę uzależnione od sposobu (i terminu) wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego. Tym samym, przy ustalaniu obowiązku podatkowego i prawa do odliczania VAT od importu usług nie ma znaczenia fakt wystawienia przez kontrahenta faktury bez numeru VAT-UE usługobiorcy. Ponadto import usług należy rozpoznać nawet wówczas, gdy podatnik nie otrzyma faktury od kontrahenta (istotne jest wykonanie usługi lub wcześniejsza zapłata).

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60