podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017

Obowiązek składania deklaracji VAT-8

Korzystam ze zwolnienia podmiotowego VAT (do 200.000 zł), ale zarejestrowałem się do transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE). Dotychczas dokonywałem nabyć wewnątrzwspólnotowych towaru składając deklarację VAT-8. Czy w przypadku gdy w danym miesiącu nie dokonam WNT muszę złożyć VAT-8?

Obowiązek składania deklaracji VAT-8
rys. Obowiązek składania deklaracji VAT-8

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Stanowi o tym art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.

Co do zasady, z WNT mamy do czynienia gdy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Rozliczenia podatku VAT z tego tytułu czynny podatnik dokonuje w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K.

Istnieją sytuacje, gdy podmiot niebędący czynnym podatnikiem zobligowany jest do rozliczenia VAT z tytułu WNT. Dla tej grupy podatników przeznaczony jest druk VAT-8. Składają go podatnicy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać WNT. Obowiązek składania deklaracji VAT-8 mają podatnicy, którzy nie są obowiązani do składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, ale dokonują WNT i u których wartość tego nabycia przekroczyła kwotę 50.000 zł. Dotyczy to także sytuacji, gdy wartość nabycia nie przekroczyła wspomnianej kwoty, ale podatnicy podjęli decyzję o opodatkowaniu tego nabycia, co zostało potwierdzone stosownym zawiadomieniem złożonym w urzędzie skarbowym.

Taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2017 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.238.2017.2.WL. W interpretacji tej organ podatkowy przypomniał, że zarejestrowanie się podatnika jako podatnika VAT UE stanowi, stosownie do art. 10 ust. 6 ustawy o VAT, o wyborze opodatkowania dokonywanego WNT. W konsekwencji podatnik nabywając towary na warunkach określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT powinien te transakcje traktować jako WNT i opodatkować je podatkiem VAT w Polsce oraz wykazać w deklaracji VAT-8. Składa się ją w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Trzeba przy tym pamiętać, że deklarację tę składa się bez względu na to, czy w danym miesiącu powstał obowiązek podatkowy z tytułu wykazywanych tam zdarzeń gospodarczych.

Warto zauważyć, że ponieważ podatnik składający deklarację VAT-8 nie ma prawa do odliczania VAT naliczonego, deklaracja ta ogranicza się do wskazania niektórych czynności podlegających opodatkowaniu i kwoty VAT należnego. Podatek VAT należny wykazany w tej deklaracji trzeba wpłacić w tym samym terminie, w jakim składana jest deklaracja.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60